Medjugorje - ההתחדשות הקרובה

גבירתנו למריה, אחת אנשי חזון מדג'וגורה ב -25 במאי 2020:

ילדים יקרים! התפלל איתי לחיים חדשים לכולכם. בליבכם, ילדים קטנים, אתם יודעים מה צריך לשנות. חזרו לאלוהים ומצוותיו, כך שרוח הקודש עשויה לשנות את חייכם ואת פני האדמה הזו, הזקוקה לחידוש ברוח. ילדים קטנים, היו תפילה לכל מי שלא מתפלל; היה שמחה לכל מי שלא רואה את הדרך החוצה; להיות נשאי אור בחושך של תקופה חסרת שלום זו. התפללו ובקשו את עזרתם והגנתם של הקדושים, כך שתוכלו גם הם להשתוקק למציאות של מעלה ושמיים. אני איתך ומגן ומברך את כולכם בברכה האימהית שלי. תודה שהגבת לשיחה שלי.

פורסם ב עידן השלום, Medjugorje, הודעות.