ה- 1942 שלנו

כשחזרו כמה סמלים ממחנה הריכוז בדכאו, הם אמרו לו מה הם ראו שם. אבל הוא ענה, "זה לא יכול היה לקרות. איש לא יעשה זאת. "

אנו אומרים את אותו הדבר היום. לקרוא ה- 1942 שלנו מאת מארק מאלט בשעה המילה עכשיו.

פורסם ב מהתרומות שלנו, הודעות, תקופת האנטי-ישו, האזהרה, התגובה, הנס.