פר ' סטפנו גובי - הארת המצפון

גבירתנו ל Fr. סטפנו גובי 22 במאי 1988:

רוח הקודש תבוא לבסס את שלטונו המפואר של ישו וזה יהיה שלטון חסד, של קדושה, של אהבה, של צדק ושל שלום. באהבתו האלוהית, הוא יפתח את דלתות הלבבות ויאיר את כל המצפונות. כל אדם יראה את עצמו באש הבוערת של האמת האלוהית. זה יהיה כמו פסק דין בזעיר אנפין. ואז ישוע המשיח יביא את שלטונו המפואר בעולם.

פורסם ב Fr. סטפנו גובי, הודעות.