פדרו - כופף את ברכייך בתפילה

גבירתנו מלכת השלום ל פדרו רגיס ב- 21 בינואר 2021:

ילדים יקרים, אני מבקש מכם להיות מבני ישו. התרחק מהעולם וחי פנה לעבר גן העדן, שרק עבורו נבראת. עמדו איתנים על הדרך שהצבתי לכם. לא לסגת. אל תשאיר את מה שאתה צריך לעשות עד מחר. עדיין יהיו לך שנים ארוכות של ניסויים קשים. האנושות תשתה את כוס הסבל המרה מכיוון שגברים התריסו נגד הבורא. אני סובל ממה שמגיע אליך. כופף את הברכיים בתפילה. רק בכוח התפילה תוכלו לשאת את משקל הניסיונות הבאים. אומץ. אני אוהב אותך ואהיה לצידך. זה המסר שאני מעביר לך היום בשם השילוש הקדוש ביותר. תודה שאפשרת לי לאסוף אותך כאן פעם נוספת. אני מברך אותך בשם האב, הבן ורוח הקודש. אָמֵן. תהיה בשלום.
פורסם ב הודעות, פדרו רגיס.