האפיפיורים והסדר העולמי החדש

חיוני בהחלט להבין כיצד והיכן חזון הכנסייה של ציוויליזציה של אהבה - ואת חזון האו"ם ל"אחווה גלובלית "- חוצה ... ואיפה הם לא.
 
זה בדיוק בהבדל שבו טמונה "הכפירה הגדולה" ...
 
לקרוא האפיפיורים והסדר העולמי החדש מאת מארק מאלט ב- The Now Word.
פורסם ב הודעות.