האם אתה יכול להתעלם מהתגלות פרטית?

עם אירועי החודשים האחרונים, התחולל כביכול התגלות "פרטית" או נבואית בתחום הקתולי. זה הוביל לכך שחלקם טענו מחדש את הרעיון כי לא צריך להאמין בגילויים פרטיים. האם זה נכון?

לקרוא האם אתה יכול להתעלם מהתגלות פרטית? מאת מארק מאלט בשעה המילה עכשיו

פורסם ב מהתרומות שלנו, הודעות, הגנה רוחנית.