ג'יזלה - הכל עומד לקרות

גבירתנו ל ג'יזלה קרדיה on 24 באוקטובר 2020:

ילדי, תודה ששמעתם לקרבי בלבכם. ילדי, ספרו על דבר אלוהים והיו אורות בוערים בעולם הזה. ילדים, ראו את הרוע שמתפשט במהירות: כל מה שניבאתי עומד לקרות - המלחמות, הפורענות הטבעיות שאפילו המדע לא ימצא להם תשובה, ואם אתם לא איתנים באמונה לא תוכלו לשרוד את הסתערותו של הרשע. ילדיי, אני תמיד איתך וזוכרים שכל טוב בחיים שלך לעולם לא קורה בזכות הכשרון שלך, אלא בחסדי ה '. היה צדקה כלפי אחיך ואחיותיך, ואל תשפט כי מטלה זו היא לאלוהים בלבד ולא לאדם. התפלל, התפלל, התפלל הרבה, כי בקרוב תגיע מחלה חדשה. התפלל עבור איטליה. אני אוהב אותך ומברך אותך בשם האב, הבן ורוח הקודש, אמן.
פורסם ב ג'יזלה קרדיה.