אדסון גלאובר - אל תפחד מרדיפות

גבירתנו ל אדסון גלאובר ב -1 ביוני 2020:

שלום לליבך!

בני, הצלב יהיה כבד עבור רבים, אבל אמור לילדי לא לפחד מהניסויים או מהרדיפות שיבואו, כי אלוהים לעולם לא יפקיר אותם. הוא תמיד נמצא עם כל אלה המצייתים לו ונלחמים ברע מתוך אהבה לשמו הקדוש. אלוהים יעשה מה שאתה לא יכול, וכאשר הם רוצים להילחם ולהשתיק אותך, אלוהים יגן עליך וידבר בעדך עם גברים בלב קשוח ועיוור. אמון תמיד בפעולת ה ', וברכתו והגנתו תמיד יהיו עליכם ועל משפחותיכם.

אני מברך אותך!

פורסם ב אדסון ומריה, הודעות, הגנה רוחנית.